Welkom op de Genealogische Website van Hinke Reuhman

                                                                                                    

 

Introductie

In deze website geef ik de uitkomst van mijn onderzoek naar de voorouders van mijn broer DaniŽl (1935), mijn broer Berend (1937-1999), en van mijzelf Hinke (1933).

Ik heb voor het ordenen en het vastleggen van de stamboom gegevens gebruik gemaakt van het Windows programma Aldfaer.

U vindt op mijn website de gegevens van de volgende families:

1) Reuhman                -  familie van de kant van onze vader*

2) Nauta                     - familie van  de kant van onze vader*

3) Bakker                   -  familie van de kant van onze vader*

4) Van den Boogaart -  familie van de kant van onze moeder

4) Van der Heijden    - familie van de kant van onze moeder

5) Visser                    - familie van de kant van onze moeder

6) Verheul                 - familie van de kant van onze moeder

* Zowel mijn grootvader (DaniŽl Reuhman 1877) als zijn vrouw (Hinke Bakker1874) waren zogenaamde 'onechte' kinderen. DaniŽl is door zijn moeder Hiltje Reuhman vlak voor zijn huwelijk bij authentieke akte voor haar kind erkend. Na veel speurwerk ben ik te weten gekomen wie vermoedelijk de vader van DaniŽl is. Op mijn oproep via het Forum van Tresoar reageerde Hiltje Elisabeth de Koe. Haar moeder is Yfke Harings Nauta (1931) de achterkleindochter van Haring Jans Nauta (1855-1923). Haring Jans, de zoon van een hereboer uit Wymbritseradeel  verwekte een kind bij Hiltje. Het standsverschil is waarschijnlijk de oorzaak dat er niet getrouwd kon worden. In dezelfde maand dat DaniŽl geboren werd, is Haring Jans getrouwd met Elisabeth Tussijns Vlink, een meisje uit gegoede familie. In 1878 werd hun zoon Jan Harings Nauta geboren.

Hiltje is later (in 1886) getrouwd met Murk Stallinga. Zij kregen 7 kinderen die allen in of kort na hun eerste levensjaar overleden.

Wie de natuurlijke vader van mijn grootmoeder Hinke Bakker is, heb ik niet kunnen achterhalen. Haar moeder, ook Hinke geheten, is op 16-jarige leeftijd wees geworden en eerst opgenomen in het weeshuis en later in het gezin van de vader van het weeshuis. Deze vader, Berend van der Wal, heeft in 1874 te Makkum de geboorte van mijn grootmoeder aangegeven. Berend heeft in 1898 ook de geboorte aangegeven van het eerste kind, Berend, van Hinke Bakker en DaniŽl Reuhman  daar Hinke en DaniŽl toen nog niet getrouwd waren en DaniŽl minderjarig was.

Omdat er ook leden van de familie Reuhman in het buitenland wonen, presenteer ik het onderdeel Introductie tevens in het Engels. 

Eind 2004  ben ik begonnen de stamboom van bovengenoemde families uit te zoeken. Mij er niet van bewust zijnde dat dit zoveel werk met zich mee zou brengen.  Het is begonnen met de familie Reuhman.  Mijn oudste broer DaniŽl had enige stappen ondernomen via internet. Ook waren wij al in bezit van de geboorteakte van mijn overgrootmoeder Hiltje en haar zoon DaniŽl. Toen kreeg JÝrine, de dochter van mijn jongste broer Berend, onverwacht allerlei genealogische gegevens over de familie Reuhman in Friesland in handen. Een vriendin was die naam tegengekomen bij een eigen onderzoek.

Veel informatie heb ik verkregen uit de database  van Tresoar (Fries Historisch & Letterkundig Museum) en van Genlias (landelijke database als product van de samenwerkende regionale historische centra en rijksarchieven in alle provincies van Nederland). Beide instellingen hebben een uitgebreide on-line gids voor genealogisch onderzoek. Daarnaast heb ik de archieven bezocht van de gemeente Rotterdam, de gemeente Gorinchem, de gemeente Dordrecht, het Streekmuseum Hoeksche Waard en het Rijksarchief in Noord-Brabant. Ook heb ik gegevens kunnen halen uit persoonskaarten die ik bij het Centraal Bureau voor Genealogie heb besteld. Waar ik het van belang achtte, heb ik een afschrift gemaakt of aangeschaft van huwelijks, geboorte- en overlijdensakten.

Naam Reuhman  

Wat de naam Reuhman betreft, heb ik ontdekt dat het niet zeker is dat onze stamvader de naam "Reuhman" droeg toen hij zich in Friesland vestigde. Zie  "Reuhman genealogie" onder "Naamsgeving 1811". Volgens de akten zijn de nazaten al spoedig de naam Reuhman gaan voeren en daarom heb ik in het verslag van het stamboomonderzoek voornamelijk de naam Reuhman gebruikt.

De huidige nazaten die de naam Reuhman dragen komen van oorsprong uit hetzelfde gezin, zoals uit het onderstaande blijkt.

Johan Reuhman (1754-1823) trouwde voor de eerste maal in 1780 met Ymkje Bonnes (1749-1805). Zij kregen drie dochters.

Na het overlijden van Ymkje trouwde Johan in 1806 op 52-jarige leeftijd met Hylk Aukes Krol, 25 jaar oud. Zij krijgen acht kinderen. Vier kinderen overlijden op zeer jonge leeftijd. Van de overige vier zijn er twee van het mannelijk geslacht:

        Andries (1815-1866). Hij trouwt met Geertje Symons Talsma. Er worden drie kinderen geboren, twee dochters en een zoon. De zoon overlijdt binnen een jaar.

        DaniŽl Johan (1822-1903). Hij trouwt met Foekje Hotses Kleistra en krijgt met haar veertien kinderen, vier zonen en tien dochters. Tien kinderen overlijden op jonge leeftijd. Over blijven vier kinderen, waarvan ťťn een jongen is:

 Johan (1861-1951) Hij trouwt met Wytske Feenstra. Zij krijgen tien kinderen, zeven dochters en drie zonen. Twee jongens overlijden binnen een jaar. Over blijft:

Jan (1896-1976). Hij trouwt met Griet Dam. Zij krijgen twee zonen:

Piet (1926-)

Jan (1930-1996)

Een van de dochters van Johan en Wytske is:

Hiltje (1860-1953). Zij krijgt op 17-jarige leeftijd in 1877 ongehuwd een zoon, (DaniŽl 1877-1929) die de achternaam van zijn moeder krijgt, Reuhman. Hij is onze grootvader. Als DaniŽl trouwt zal Hiltje bij authentieke akte DaniŽl als haar wettig kind erkennen.

    Heeft u opmerkingen, aanvullingen of vragen, u kunt mij altijd een berichtje sturen. Ook fotoís zijn van harte welkom.

   

Op de foto staat mijn overgrootmoeder Hiltje Reuhman,  in Bolsward. Op dat moment is zij bijna 94 jaar oud. Op 17 December 1952 werd in Delft en in Bolsward een referendum gehouden over het tot stand komen van een verenigd Europa.  Hiltje was daar een voorstandster van en stopt op de foto een stembiljet in de stem(melk)bus.